Turvallisuus- ja laatustandardit

DA-Group suunnittelee ja valmistaa laadukkaita sulautetun teknologian tuotteita ja kokonaisratkaisuja, joilla edistetään asiakkaan sovellusten suorituskykyä. DA-Groupin suunnittelu-, testaus- ja valmistuspalvelut vastaavat paitsi teollisuuden myös avaruus- ja puolustusteknologian vaatimuksiin. Toteutusten laatutason ja vaatimusten tulee täyttää tiukimmatkin laatu- ja turvallisuuskriteerit.

DA-Groupin oman toimintajärjestelmän lisäksi toimintamme on auditoitu useiden asiakkaiden vaatimusten mukaan. Sertifikaatit takaavat toiminnan laadukkuuden, luotettavuuden ja turvallisuuden sekä asiantuntijoiden korkealuokkaisen osaamisen.  

ISO 9001:2015

Sertifikaatti kattaa elektronisten ratkaisujen ja tuotteiden suunnittelun, kehitystyön, toimitukset ja myynnin avaruus-, puolustus- ja teollisuusasiakkaille. Lataa DA-Designin ja Nelcompin sertifikaatti.

AQAP 2110 Edition D

Sertifikaatti kattaa ratkaisujen ja tuotteiden suunnittelun, kehitystyön, toimitukset ja myynnin puolustussektorille. Lataa sertifikaatti.

ISO 14001:2015

DA-Group noudattaa ISO 14001:2015 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. Lataa sertifikaatti.

ISO/IEC 17025

DA-Groupin tytäryhtiö Eleforss Oy:llä on FINAS:in myöntämä ISO/IEC 17025 -standardiin perustuva akkreditointi laboratoriotunnuksella T313. Lataa sertifikaatti.

ESA PSS ja ECSS

Tuotevarmuus ja -valmistus ovat täysin yhteneväisiä Euroopan avaruusjärjestön standardien kanssa.

SIL ja ATEX

Toteutamme turvallisuuskriittiset SIL- ja ATEX-ratkaisut sekä muut turvaluokitellut hankkeet. Riskialttiiden prosessien ohjaamiseen ja valvomiseen käytetyiltä laitteilta vaaditaan SIL-luokitusta. Räjähdysvaarallisten tilojen laitteille on asetettu erilliset ATEX-määräykset.

KATAKRI 2015

Toimintamme täyttää kansallisen turvallisuuskriteeristön.

yritysturvallisuusselvitys

Valmiudet toimia hankkeissa, jotka vaativat Facility Security Clearance (FSC) ja Personal Security Clearance (PSC) -todistukset.

NATO NCAGE-koodi A576G

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Hae

 
 

SOME