LAITTEEN ETÄMONITOROINTI, KÄYTÖN- JA KUNNONVALVONTA - DAMO

Asiakkaalla oli tarve hallita paremmin toimittamiensa laitteiden elinkaari. Tarvittiin itsenäinen ja helppokäyttöinen laite, jolla voi etäältä seurata laitteen toimintaa, kuntoa ja ennalta ehkäistä ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta johtuvat tahattomat vioittumiset ja ennakoida huolto- ja korjaustarpeet.

Laitteisiin tuli saada valmistajalle etäyhteys, laitteet tuli saada loppuasiakkaan tehtaan tietojärjestelmiin liitettäviksi, laitteiden tuli kyetä itsenäisesti ilmoittamaan käyttö- ja huoltohenkilöstölle huolto- ja korjaustarpeista. Lisäksi laitteessa tuli olla tallennettuna käyttötietoa ja tapahtumia, kyky tallentaa trendejä ja sen tuli algoritmeihin perustuen generoida käyttäjille ja kunnossapitohenkilöstölle poikkeamista varoituksia ja hälytyksiä sekä ennakoida huolto- ja korjaustarpeita. 

Ratkaisuna oli DA-Groupin kehittämä DAMO- konseptiin perustuva asiakaskohtainen laitteen toiminnan monitorointilaite. 

Hyödyt

DAMO- monitorointilaitteen avulla laitevalmistaja voi luoda itselleen palveluliiketoimintaa, saa laitteilleen kilpailuetua ja voi parantaa asiakkaidensa prosessien tuottavuutta.  Laite antaa valmistajan asiantuntijoille mahdollisuuden olla etäältä yhteydessä laitteisiin ja opastaa etäältä paikallista käyttö- ja huoltohenkilöstöä. Laitevalmistaja saa kerättyä tietoa tuotteensa käytöstä, kerättyä tietoa tuotteensa kehittämiseksi, tallennettua tietoa vikaantumista ja niiden synnystä esimerkiksi takuukäsittelyjä varten, pystyy helpommin tarjoamaan ja ylläpitämään palveluna toimittamiansa laitteita, voi kytkeä tuotteensa omiin ja tehtaan tietojärjestelmiin.

Laite auttaa laitteiden loppukäyttäjää optimoimaan prosessiensa energiatehokkuutta, välttämään turhia seisokkeja, havaitsemaan poikkeavat käyttötilanteet ja ennakoimaan ja optimoimaan huolto- ja korjaustarpeet.

DAMO- monitorointilaite soveltuu erityisen hyvin pyörivien prosessilaitteiden, kuten pumppujen, puhaltimien, sekoittimien, murskainten jne. monitorointiin, toiminnan- ja kunnonvalvontaan. Laite on informatiivinen laite, eikä ohjaa prosesseja.

Laite on luotettava, pieni, kompakti ja liitynnöiltään monipuolinen. Laitteeseen voi olla yhteydessä langallisesti tai langattomasti, POE Ethernet-, GPRS3G tai Bluetooth yhteydellä. Laitteeseen liitetyillä antureilla voi tarkkailla värähtelyjä, lämpötiloja, öljyn kuntoa, pinnakorkeutta, pyörimisnopeutta, akustisia ilmiöitä, magneettisia ilmiöitä ja painetta.

 
 

 
 

Hae

 
 

SOME