Akkreditoidut mittaus- ja testauspalvelut

DA-Group tarjoaa sulautettujen teknologiaratkaisuiden testauspalveluja kattavasti eri alojen elektroniikkaratkaisuihin ja mobiilisovelluksiin. 

Akkreditoidut testaukset tuotetaan konsernin tytäryhtiön Eleforss Oy:n toimesta Tampereen testauslaboratoriossa. Testausalueina ovat sähköisten, elektronisten sekä radiolaitteiden EMC- ja RF-testaus.

Eleforssille on julkaistu uusi internet-sivusto. Käy tutustumassa ja lue tarkemmin Eleforssin testauspalveluista!


Akkreditoitu pätevyysalue kattaa keskeisimmät emissio- ja immuniteettimittausten standardit, mukaan lukien useat EMC- ja radiolaitedirektiivin viittaamat harmonisoidut standardit. Ajantasainen akkreditoitu pätevyysalue on saatavilla FINASin verkkopalvelusta ja akkreditointitunnuksemme on T313.

Testaamme asiakkaiden elektroniikkalaitteet ja –järjestelmät tuotekehitys- ja tuotantovaiheessa, ennen tuotteen tuotantoon hyväksyntää ja markkinoille vapautusta. Kattavalla testauksella varmistetaan tuotteiden sovellus- ja markkinakelpoisuus sekä luotettavuuden, suorituskyvyn, ominaisuuksien sekä viranomaisvaatimusten osalta. Testien tuloksista ja niissä havaituista asioista toimitetaan asiakkaalle aina yksityiskohtainen raportti. Tiedon avulla tuotekehitystä voidaan johtaa oikeaan suuntaan ja pienentää tuotteeseen liittyviä riskejä. 

Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun toimijan palvelun laatuun ja sen tuottamien tulosten luotettavuuteen.

 

 

Luotettavat testauspalvelut todentavat toimintakyvyn

Testiympäristössä suoritetaan RF- ja elektroniikkalaitteiden ja -järjestelmien toiminnalliset, sähköiset, mekaaniset, ympäristö-ja olosuhdetestaukset sekä tarvittaessa myös tyhjiö- ja tiiveystestaukset. Testauspalvelut suoritetaan standardien vaatimien olosuhteiden ja menetelmien mukaisesti. Eleforss on tuottanut jo yli 10 vuoden ajan testausalan palveluita.

 
 
Avainpalvelut

Tarjoamme seuraavia mittaus- ja testaus- sekä analysointipalveluja:

Käytössämme on täysimittainen Full Compliance -tason EMC-mittauskammio, joka mahdollistaa kansainvälisten standardien mukaiset säteilevien emissioiden mittaukset. Tarjoamme myös Pre Compliance -tason testausta.

EMC-Mittaukset

 • Säteilevien emissioiden mittaukset
 • Johtuvien emissioiden mittaukset
 • Säteilevien häiriöiden sietotestit
 • Johtuvien RF-häiriöiden sietotestit
 • ESD-sietotestit
 • Transientti- ja syöksyaaltosietotestit
 • Jännitekatkos- ja muutossietotestit

Sähköiset, Sähköakustiset ja RF-mittaukset

 • Radiolaitetestaukset (WLAN, Bluetooth, 2G, 3G, 4G)
 • GNSS testaukset (GPS, GLONASS, Beidou ja Galileo)
 • Audiomittaukset kaiuttomassa tilassa
 • Sähköverkon häiriöt, eristysvastus, eristyslujuus ja läpilyöntitestit

Ympäristö- ja olosuhdetestaukset

 • Aurinkosimulaattori, UV-testaus, suolasumutestaus
 • Olosuhdetestaus (kosteus ja lämpötila) laajalla lämpötila-alueella (-80 °C – +180 °C)
 • Lämpöshokkitestaukset
 • Lämpösyklaustestaukset
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Tärinä- ja pudotustestauslaitteet suurnopeuskameralla
 • Tärinätestaus
 • Iskutestaus
 • Ravistus- ja jyskytystestaukset

Analysointilaitteistot ja -palvelut

 • 3D-röntgen ja pyyhkäisyelektronimikroskooppi
 • Optiset mikroskoopit
 • Hiekuvaukset
 • Komponenttien juottumistarkastukset
 • Valekomponenttitarkastukset
 • Tuotantoerien laadunvarmistusotannat
 • Keraamisten aineiden ja metallien murtuma- sekä halkeamatarkastukset
 • Lämmönjohtumistarkastukset
 • Komponenttien lämpötarkastukset

Kenttämittaukset

Onsite-mittauksilla kentällä voidaan selvittää häiriöongelmia kohteessa ja suorittaa suurikokoisen sekä liikkuvan kaluston mittauksia. Kentällä esiintyy myös tilanteita, joissa standardin mukainen testaus ei riitä. Näissä tapauksissa yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan olosuhteet ja toteutetaan kenttämittauksia tarpeen mukaan.

DA-Groupin testauspalvelut mahdollistavat monipuoliset testit tiukassakin aikataulussa, aina kustannustehokkaasti toteutettuna.

 

ELEFORSS OY

Kassimäenkatu 2
FI-30300 Forssa
Tel. +358 29 0802 990
info (at) eleforss.fi

Testauslaboratoriot
Visiokatu 6
FI-33720 Tampere

Wahreninkatu 11 B
FI-30100 Forssa

 
 

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

Mika Louhola

Mika Louhola

Quality Manager
Tel +358 29 0800 918
etunimi.sukunimi(at)da-group.fi


 

     

     


 
 
 

Hae

 
 

SOME