Logo [DA-Group']
 
 

OHJAINYKSIKÖLLÄ KILPAILUETUA

Globaalit markkinat ja kiristyvä kilpailu ovat myötävaikuttaneet yritysten sisäisten prosessien ulkoistamiseen joko osittain tai kokonaan. Menestymisen kannalta yritysten on suotuisaa keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja hyödyntää liiketoimintansa tukena osaavia, ulkoisia liikekumppaneita. Näin toimii myös Valmet Automation Oy, maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä. Valmetilla ja DA-Designilla on takanaan menestyksekästä yhteistyötä jo useiden vuosien ajalta.

Prosessiteollisuuden ytimessä

Prosessiteollisuuden toiminnoissa hyödynnetään huippuosaamista ja teknologiaa. Valmetin toimittamien ratkaisujen avulla paperin- ja kartonginvalmistajat pystyvät optimoimaan laatua, alentamaan energiankulutusta, tehostamaan tuotantoa sekä pienentämään kustannuksia. Tampereella toimiva Valmet Automation tarjoaa ja kehittää tarkkoja automaatio- ja informaatiohallintajärjestelmiä, -sovelluksia ja palveluja. Niihin kuuluvat muun muassa hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS), laatu-säätöjärjestelmät, analysaattorit ja mittaukset. Ratkaisuiden avulla voidaan parantaa prosessien vakautta ja tehokkuutta sekä varmistaa mahdollisimman korkea kannattavuus kestävällä taval.

LUOTETTAVA KUMPPANI TOIMII KUIN OMA TUOTEKEHITYSOSASTO

DA-Groupin kanssa on mahdollistanut uusien, innovatiivisten tuotteiden kehittämisen erilaisiin prosessite-ollisuuden tarpeisiin. Tuorein kehitysyhteistyön tuloksista on DA-Groupin Valmetille suunnittelemat ohjainyksiköt räjähdysvaarallisissa tiloissa olevien antureiden ja toimilaitteiden liityntään. Näitä ohjainyksiköitä prosessiteollisuudessa toimivat asiakkaat käyttävät prosessien ohjausjärjestelmissä. Ohjainyksiköt toimivat kenttäliitynnässä ja ne muokkaavat räjähdysvaarallisissa tiloissa olevien antureiden ja toimilaitteiden signaalit Valmet DNA -prosessinohjausjärjestelmän ymmärtämään muotoon. Ohjainyksikkö yksinkertaistaa liityntöjä ja mahdollistaa olemassa olevan automaatiojärjestelmän ylläpidon, päivityksen ja uusinnan ilman varsinaisen prosessin uudistamista.

DA-Groupin toteuttamaa kehitystyötä määrittelivät aikataulun lisäksi tiukat laitedirektiivit ja standardit. Ohjainyksiköiltä edellytettiin vaativia turvallisuusominaisuuksia, kuten räjähdysvaarallisten tilojen laitteille asetettuja ATEX-laitesäädöksiä. ATEX-nimitystä käytetään Euroopan yhteisön direktiiveistä, joiden tarkoituksena on suojella räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenteleviä ihmisiä. Tarkkojen laitesäädösten toteutuminen edellytti tiivistä yhteistyötä sertifiointilaitoksen kanssa heti prosessin alusta lähtien. Suunnittelussa täytyy ottaa monta asiaa huomioon tuotteen ominaisuuksien lisäksi, kuten sen testattavuus ja valmistettavuus.


 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, pysyt ajan tasalla uusista palveluista, teknologiatrendeistä ja tapahtumista.

 
 
 
x