Logo [DA-Group']
 
 

Ajankohtaista 

31.08.2017

DA-Groupille myönnetty yritysturvallisuustodistus

DA-Design Oy:lle on myönnetty kansallinen yritysturvallisuustodistus 13.7.2017, mikä mahdollistaa kansainvälisiin turvallisuusluokiteltuihin hankkeisiin tarvittavan yritysturvallisuustodistuksen (Facility Security Clearance, FSC) myöntämisen ulkoasianministeriön toimesta.

DA-Design Oy:lle on myönnetty kansallinen yritysturvallisuustodistus 13.7.2017, mikä mahdollistaa kansainvälisiin turvallisuusluokiteltuihin hankkeisiin tarvittavan yritysturvallisuustodistuksen (Facility Security Clearance, FSC) myöntämisen ulkoasianministeriön toimesta. Yri­tys­tur­val­li­suus­sel­vi­tys teh­tiin Puo­lus­tus­voi­mien aloit­tees­ta ja todistus on Puo­lus­tus­voi­mien au­di­toi­ma sekä myön­tä­mä.

Yritysturvallisuustodistuksen myöntäminen perustuu hallinnollisen turvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden, fyysisen turvallisuuden sekä tietoturvallisuuden auditointeihin.

-- DA-Groupin ja Puolustusvoimien yhteistyö on jatkunut pitkään. Tämä todistus on meille erittäin merkittävä ja osoitus asiakkaamme luottamuksesta. Se kertoo turvallisuuden keskeisestä asemasta kaikessa toiminnassamme sekä yrityksemme pitkäjänteisestä panostuksesta turvallisuuteen, toimintatapoihin ja järjestelmiin, toteaa toimitusjohtaja Sami Kotiniemi.

-- Kan­sal­li­nen yri­tys­tur­val­li­suus­to­dis­tus mahdollistaa kan­sain­vä­li­siä hank­kei­ta var­ten tarvittavien FSC-to­dis­tus­ten myöntämisen, täydentää Kotiniemi. Kan­sain­vä­li­siin turvaluokiteltuihin hank­kei­siin tai tar­jous­kil­pai­lui­hin osallistumisen edel­ly­tyksenä on to­dis­tus­ siitä, että yri­tys pys­tyy kä­sit­te­le­mään kan­sain­vä­lis­tä tur­val­li­suus­luo­ki­tel­tua tietoa asian­mu­kai­ses­ti.

Uudistetun turvallisuusselvityslain (726/2014) myötä yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä suomalaisesta yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja tarvitsee oikeuden käsitellä turvallisuusluokiteltuja viranomaistietoja. Yritysturvallisuusselvityksen avulla selvitetään yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja sekä yrityksen tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä.

Kansallisissa hankkeissa yritysturvallisuusselvityksen teko voi tällä hetkellä käynnistyä vain viranomaisen aloitteesta. Kan­sal­li­nen yri­tys­tur­val­li­suus­to­dis­tus on voi­mas­sa viisi vuot­ta, jonka kuluessa turvallisuustason ylläpito varmistetaan auditoinnein.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sami Kotiniemi
+358 29 0800 922

 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, pysyt ajan tasalla uusista palveluista, teknologiatrendeistä ja tapahtumista.

 
 
 
x